Slider

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย

ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย ตู้เติมเงิน (DEALER)

คือ ตัวแทนจำหน่าย ตู้เติมเงิน สินค้าและบริการ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท มีความสามารถจำหน่ายและบริการซ่อม ให้กับลูกค้าทั่วไป อีกทั้งตัวแทนขาย หรือ ตัวแทนจำหน่ายรายย่อย พร้อมมีทีมงานเจ้าหน้าที่คอยบริการลูกค้าสำหรับบริการหลังการขาย


            

เงื่อนไขตัวแทนจำหน่าย

 • ตัวแทน ต้องเป็นบุคคล หรือ นิติบุคคล
 • มีสำนักงานที่ตั้งในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ และพร้อมดำเนินการได้ทันที
 • ตัวแทน ต้องทำการตลาดและจำหน่ายสินค้าในเครือของบริษัท หรือสินค้า ที่ทำการตกลง
 • ต้องสั่งซื้อตู้สำหรับเตรียมพร้อมจำหน่ายขั้นต่ำ  5 เครื่องในการสมัครเข้ามาครั้งแรก
 • ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากบริษัท

ส่วนลดการขาย

 • บริษัทจะให้ส่วนลดการขายกับ ตัวแทน โดยขึ้นกับความสามารถ ของตัวแทนในการขยายตลาด หรือตามที่ตกลงกับบริษัท

รูปแบบการจำหน่าย-บริการ

 • การจำหน่ายรูปแบบขายขาด-ผ่อน สินค้าในเครือของบริษัท
 • การจำหน่ายรูปแบบของเฟรนไชส์ของบริษัทฯ
 • การจำหน่ายในรูปแบบเป็นนายทุนเอง และจำหน่ายเฟรนไชส์ด้วยตนเอง
 • มีความสามารถในการบริการลูกค้าในเขตรับผิดชอบ ตามอัตราค่าบริการที่ยุติธรรม

พื้นที่ในการจัดจำหน่าย

 • ตัวแทนจะมีสิทธิทำการขายแต่ผู้เดียวในพื้นที่  ที่ทำการตกลงกับบริษัทในสัญญา และหากทำการขายข้ามเขตรับผิดชอบ ควรแจ้งมาที่บริษัทก่อน

*เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับตัวแทนในเขตพื้นที่อื่นๆ

หน้าที่ของตัวแทนจำหน่าย

 • ทำการตลาดและการจัดจำหน่ายตามนโยบายของบริษัท
 • จำหน่ายและส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า พร้อมการติดตั้ง
 • มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการแนะนำ, ปรึกษา และการสนับสนุนการจัดจำหน่ายแก่ตัวแทนขาย
 • มีทีมช่างที่ออกติดตั้งและดูแลบริการหลังการขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมมาตรฐานของการบริการ ตามนโยบายบริษัทฯ เพื่อการบริการหลังการขายที่ดีให้กับลูกค้า

การสนับสนุนของบริษัท

 • สนับสนุนข้อมูลการจัดจำหน่าย ตู้เติมเงิน และสินค้าอื่นๆในเครือ, การส่งเสริมการขายต่างๆ ให้กับตัวแทน
 • การแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ
 • มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง เช่น หนังสือ หรือ หน้าเว็บของบริษัท
 • มีผลตอบแทนพิเศษ ตามวาระ เพื่อเป็นการสนับสนุนตัวแทน
 • ให้สิทธิตัวแทน ในการขาย -บริการแต่ผู้เดียวในเขตนั้นๆตามที่ตกลงกับบริษัท
 • มีการจัดอบรมให้ความรู้ ด้านการขาย -ซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพสูงสุดให้กับตัวแทน