Slider

สนใจเป็นตัวแทนขาย

ต้องการเป็นตัวแทนขาย ตู้เติมเงิน (SALEDEALER)

ตัวแทนขาย คือ บุคคล หรือ นิติบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอขาย ตู้เติมเงิน โดยเป็นการขายแบบอิสระ และได้รับผลตอบแทนเป็นคอมมิชชั่นการขาย


เงื่อนไขการเป็นตัวแทนขาย

  • เป็นบุคคล หรือนิติบุคคล
  • มีความสนใจทำการขายตู้เติมตังค์ PayWay และต้องการสร้างรายได้อิสระ
  • สมัครเป็นตัวแทนเสียค่าสมัคร 3,000 บาท (หากทำยอดขายได้ 5 เครื่องขึ้นไป จะยกเว้นค่าสมัคร)

รูปแบบการจำหน่ายให้กับตู้เติมตังค์ PayWay

  • การจำหน่ายรูปแบบซื้อขาด
  • การจำหน่ายรูปแบบของเฟรนไชส์

** รายได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจำหน่าย พื้นที่ และการอนุมัติจากบริษัทฯ

พื้นที่ในการจัดจำหน่าย

  • สามารถจำหน่ายได้ทุกเขตพื้นที่การขาย
  • การขายจะต้องรับสินค้าที่บริษัทฯ หรือ ตัวแทนขายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น

ส่วนลดการขาย

  • ส่วนลดการขายตามเงื่อนไขของตัวแทนจำหน่ายอิสระ และรูปแบบการขาย โดยทางบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย

การบริการหลังการขาย

  • ให้คำแนะนำสำหรับลูกค้าที่ได้ซื้อตู้กับตัวแทน
  • การบริการหลังการขาย เกี่ยวกับการดูปัญหา หรืออุปกรณ์มีปัญหา บริษัทจะเป็นผู้ให้บริการหลังจากที่มีการจัดจำหน่ายออกไปแล้วทั้งหมด